Informace o nás

Družina mladých myslivců Vlčata je zájmový kroužek pro školou povinné kluky a holky, které nebaví sedět doma u televize. „Vlčata“ si hrají, vyrábí, podnikají výpravy do přírody a také jezdí na zajímavé výlety. Poznávají život zvěře a učí se o ni pečovat. Děti se zapojují do činnosti myslivců, seznámí se s prací ornitologů a nahlédnou do tajů sokolnického umění.

Vlčata jsou oficiální družinou Českomoravské myslivecké jednoty a jejich činnost se opírá o odborně zpracovanou metodiku pro práci s dětmi ve vztahu k přírodě a myslivosti. Scházíme se jednou za týden a účast v kroužku je bezplatná. Děti si hradí pouze vlastní pomůcky (např. zápisník, knihy, apod.) a náklady spojené s výlety.

A proč právě Vlčata? Vysvětlení je velmi jednoduché. Vlčata jsou hravá, dovádí a rošťačí. Ve smečce se učí a zvídavě poznávají svět kolem sebe. S trochou nadsázky jsme tedy skutečně jako ta malá vlčata.


Zrození Vlčat

Velkým impulsem nám byla rostoucí četnost dotazů na „myslivecký kroužek“ od rodičů ale i samotných dětí.  A protože by byla veliká škoda tento zájem nevnímat, s příchodem nového školního roku byl ve spolupráci s obcí Hněvotín a ZŠ Hněvotín spuštěn náš projekt Družina mladých myslivců Vlčata.  Po zveřejnění článku v Obecním zpravodaji se do něj během tří týdnů přihlásilo asi 29 dětí, což zcela předčilo naše očekávání.

Dnes tedy Vlčata mají reálnou podobu a všichni pevně věříme, že se po překonání novorozeneckých bolístek budou mít čile k světu.


Náš znak