září

 • Zářím začíná doba intenzivní péče o zvěř. Především tam, kde máme bažanty, začínáme intenzivně přikrmovat, aby se bažanti neroztoulali. Krmíme hlavně jadrnými krmivy a tak, aby se bažanti „zabavili“.
 • Nejpozději v září bychom měli překontrolovat krmná zařízení. Zákon o myslivosti zakazuje tato zařízení umisťovat ve vzdálenosti menší než 200 m od hranic honitby.
 • Nevhodné umístění krmelce je také nejen na zamokřelém místě, ale i v blízkosti vysázené kultury v lese.
 • Dbejme o to, abychom měli v honitbě nejméně jeden krmelec na 5 – 10 kusů spárkaté zvěře a jedno krmné zařízení pro drobnou zvěř na 10 - 15 kusů, nejlépe pravidelně v honitbě rozmístěné.
 • Stará a nevyhovující zařízení zrušíme. Postupně začínáme i spárkatou zvěř přikrmovat jadrnými krmivy.
 • Dorůstají mláďata pernaté zvěře.
 • Začíná přebarvování srstnaté zvěře a tah ptactva od severu k jihu. Myslivci sklízejí otavu a úrodu z políček, sbírají ovoce, žaludy, kaštany, jeřabiny.
 • V polovině září se začínají poprvé ozývat hlasy jelena evropského. Začíná grandiózní čas lásky naší největší spárkaté zvěře. Jelínci tento a další měsíc však mají jiné starosti. Vytloukají svá první paroží.
 • Srnci si po říji odpočinuli a v sadech, ale i na mýtinách, můžeme spatřit hlavně starší a nám neznámé srnce, které srnčí říje přivedla na nová stávaniště.
 • Pokračuje odlet pernaté zvěře na jih. Týká se to hlavně holubů doupňáků a hřivnáčů a hrdličky divoké.
 • Přebarvují nejmladší kusy mufloní a daňčí zvěře do zimního šatu. Daňci skvrnití dokončují vytloukání paroží.