Významné dny

 2. 2. Významný den mokřadů

18. 3. a 16. 9. Světový den „Ukliďme svět“

22. 3. Světový den vody

1. 4. Mezinárodní den ptactva

22. 4. Den Země

2. 5. Mezinárodní den ptačího zpěvu

24. 5. Evropský den parků

31. 5. Den otvírání studánek

1. 6. Den dětí, začíná měsíc myslivosti

5. 6. Světový den životního prostředí

17. 6. Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští

21. 6. Den květů

27. 6. Světový den rybářství

4. 10. Mezinárodní den ochrany zvířat

13. 11. Den stromu a dřeva

11. 12. Mezinárodní den hor

18. 12. Mezinárodní den stěhovavých ptáků

24. 12. Štědrý den, symbolická procházka honitbou, návštěva krmelců a zdobení stromků zvěři