říjen

 • V tomto měsíci pokračujeme v přikrmování spárkaté zvěře jadrnými krmivy. Nezapomínejme také na drobnou zvěř. Bažantům zasypeme na několika místech v honitbě a pravidelně přikrmujeme.
 • Postupně navážíme do oborohů seno. Pokud se koncem října objeví sníh, založíme seno i do krmelců.
 • Myslivci prověřují zásoby krmiv, hnojí a ořou políčka, plní solníky a lizy, vysazují remízky.
 • V tomto měsíci myslivci připravují hony na drobnou zvěř.
 • V říjnu bychom měli nabídnout spolupráci v ochraně lesních porostů proti škodám zvěří.
 • Vrcholí jelení říje, jeleni se ozývají už od šerých svítání, troubí často přes den až do pozdního večera. Jelení zvěř dokončuje přebarvování srsti.
 • Nejstarší srnci v říjnu shazují parůžky, mladší je následují se dvou až šestitýdenním zpožděním. Také srnčí zvěř přebarvuje.
 • Koncem měsíce začíná říje jelena siky, samci se v té době ozývají hvízdáním.
 • Celý měsíc rochají daňci skvrnití, postávají u tlup danělek a odrážejí soky.
 • V závěru měsíce přepeřují bažanti a tetřívci. Rozpadají se také jejich rodinná hejnka.
 • Odlétají poslední divocí holubi, doupňáci i hřivnáči, a také hrdličky divoké.
 • Na jih míří lysky černé, zaznamenáváme nejsilnější tah husí polních i husí divokých.
 • Lasice hranostaj mění svůj rezavý kožíšek za zimní bílý, jen konec proudku ozdobí černá špička.
 • Mezinárodní den ochrany zvířat – 4. října.