prosinec

 • A je tu poslední měsíc roku, měsíc dlouhých nocí, vánočních svátků a konec lovecké sezóny.
 • Prosinec je měsíc, ve kterém je téměř ve všech honitbách sněhová pokrývka. Využijme obnovu na obeznání dravé a černé zvěře. Sníh nám také hodně napoví nejen o pravidelných ochozech zvěře, ale také o tom, kdo kterou část honitby navštěvuje. Často budeme překvapeni, jakou zvěř v honitbě máme, a také někdy mile či nemile překvapeni, kdo a kam nám v honitbě chodí.
 • Přibývá sněhu, zvěř vyhledává krmelce a zásypy, zpěvné ptactvo krmítka.
 • Jednou týdně bychom měli navštívit krmná zařízení, dbát o to, aby v krmelcích pro spárkatou zvěř a zaječí zvěř bylo vždy dostatek sena a v zásypech pro drobnou zvěř dostatek zadiny nebo obilí.
 • Zvěři předkládáme dužnatá krmiva, letninu. Obilovin předkládáme jen malá množství, a jen srnčí a daňčí zvěři.
 • Myslivci také odstraňují z ozimů sníh.
 • Pokud se začnou objevovat škody na lesních porostech spárkatou zvěří, začneme již v tomto měsíci s kácením měkkých listnáčů na ohryz.
 • V polních honitbách zřídíme pro koroptvičky hromady a věnujeme se jejich ochraně.
 • Končí hony na drobnou zvěř a v honitbách s dobrým zazvěřením provádíme odchyt drobné zvěře.
 • Doznívá mufloní říje. Stejně je tomu u jelence běloocasého a kamzíka horského.
 • Naplno pokračuje chrutí divokých prasat.
 • Ze severu přilétají káně rousná.
 • Revír se zklidnil, až na výjimky osiřely řeky a rybníky.