listopad

 • Listopad je již řadu let mysliveckým svátkem, kdy se myslivci scházejí na společných lovech, „utužují“ nebo navazují nová přátelství a prezentují svou celoroční práci.
 • Listopad je tradičně měsícem konání honů na drobnou zvěř. V lesních honitbách, pokud napadne v tomto měsíci sníh, konáme také společné hony na černou zvěř.
 • Ve vyšších polohách zpravidla napadne sníh. Začíná přikrmování veškeré zvěře.
 • Myslivci tlumí počet dravé zvěře.
 • Spárkatou zvěř ještě v tomto měsíci intenzivně přikrmujeme jadrnými krmivy. Pokud jsme to neudělali dříve, je listopad snad tím nejzazším termínem, kdy bychom měli navézt seno do zásobníků a oborohů.
 • Nezapomeňme na drobnou zvěř. Zaječí zvěři předložíme především dužnatá krmiva, bažantí zvěř intenzivně přikrmujeme jadrnými krmivy.
 • Roční srnečci shazují paroží.
 • Začíná mufloní říje. Berani zápasí v oborách i ve volných honitbách. Je slyšet dunivé zvuky, jak do sebe toulci narážejí. Čas lásky dozní až v příštím měsíci.
 • Končí říje jelena siky, doznívá daňčí říje a nejstarší kusy daňka skvrnitého dokončují přebarvování srsti.
 • Začíná říje jelence běloocasého, kamzíka horského a začíná chrutí kňourů prasete divokého.
 • Pokračuje odlet lysek, husí, kormoránů a volavek na jih. Odlétají také poštolky a některé káně lesní.
 • Začíná zimní klid jezevců lesních, který čas od času přerušují.
 • Světový den bez aut – 14. listopadu, Mezinárodní nekuřácký den – 16. listopadu.