leden

 • Nastává zpravidla tuhá zima. Leden je měsícem intenzivní péče o zvěř. Veškeré spárkaté zvěři předkládáme krmiva s vysokým obsahem vlákniny. Především dbáme o to, aby byl ve všech krmelcích dostatek kvalitního sena. Dužnatých krmiv předkládáme jen tolik, aby je zvěř stačila během několika dnů zkonzumovat.
 • Zaječí zvěři předkládáme seno a dužnatá krmiva. Bažantí zvěři sypeme do zásypů především jadrná krmiva, nejlépe do hromady plev či zadiny. Při velké sněhové pokrývce odhrneme, pochopitelně po dohodě s majitelem pole, sníh z ozimů.
 • Koroptvím sypeme zadinu do koroptvích bud nebo jen do trnitých křovisek na jižní straně mezí a svahů.
 • Kachny přikrmujeme na ledě nebo v zásypech na okraji vodních ploch.
 • Postarejme se také o klid v honitbě. Každé zbytečné vyrušování zvěře způsobuje nejen ztrátu tukových zásob, ale zakládá vyšší pravděpodobnost škod na lesních porostech.
 • Podle zákona o lesích je zakázáno jezdit na lyžích, na koních, na saních, na kolech mimo lesní cesty a vyznačené trasy.
 • Podle zákona o myslivosti je majitelům psů a koček zakázáno nechávat je volně pobíhat po honitbě.
 • Loví se zejména kožešinová zvěř.
 • Srnečci narození vloni pokračují ve vytloukání prvního paroží, které má formu drobných paliček nebo knoflíčků.
 • Za mírných zim začíná honcování zajíců. Často několik samců pronásleduje ramlici, mnohdy se při tom i poperou.
 • V tomto měsíci začíná kaňkování lišek, obvykle v norách, málokdy na otevřeném prostranství. Lišáci skolí.
 • Mladí jezevci v první říji vstupují do chrutí, které se může protáhnout až do dubna.
 • Starší jedinci pokračují v zimním klidu.
 • V lednu pokračuje tok výra velkého, který bylo možné pozorovat už v předchozím měsíci.