Zlatá srnčí trofej

05.05.2012 10:00

Pátý květnový den bude v areálu Výrovky ve Skalách probíhat místní kolo soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ. Všechny základní informce jsou uvedeny na plakátu a v přihlášce, kterou získáte v hněvotínské ZŠ a MŠ (přihlášku je také možné zaslat na vyžádání e-mailem).

A co vlastně je Zlatá srnčí trofej?

Zlatá srnčí trofej (ZST) je vrcholnou mysliveckou soutěží pro mládež, kterou vyhlašuje ČMMJ pro členy mysliveckých a přírodovědných kroužků a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu.

Soutěž je rozdělena do dvou základních věkových kategorií: Kategorie A pro žáky/ně 2. – 5. tříd ZŠ včetně a kategorie B pro žáky/ně 6. – 9. tříd ZŠ včetně. Do místního a okresního kola lze zařadit i kategorii 0 pro děti předškolního věku a pro žáky/ně 1. tříd ZŠ.

Zlatá srnčí trofej probíhá ve třech kolech:

Místní (oblastní) kolo – probíhá v kroužcích, ve školách či DDM, obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku s mysliveckými a botanickými exponáty a dovednostní úkoly.

Okresní kolo – pořádá OMS ve spolupráci se ZŠ, DDM a ostatními přírodovědnými organizacemi. Je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty (předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny). Vítěz okresního kola postupuje do národního kola, obdrží příspěvek na úhradu pobytu od OMS a ČMMJ. V případě absence postupuje své místo dalšímu soutěžícímu v pořadí.

Národní kolo – je vyvrcholením soutěže a postupuje do něj z každého OMSu vítěz okresního kola. Automaticky do něj postupují soutěžící umístění na prvních třech místech v předešlém ročníku. Národní kolo je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Probíhá formou soustředění, jehož náplní jsou vycházky do přírody spojené s praktickou výukou myslivosti a ochrany přírody, dílčí praktické soutěže, sportovní turnaje, společenské a zábavné, sociální hry, testy zručnosti, kvízy a základy tábornictví. O vítězi rozhoduje náročný teoretický test a praktická poznávací stezka.

 

Hodnocení soutěže:

Celkové hodnocení je součtem bodů za část teoretickou (zkušební test) a praktickou (terénní poznávací stezka) a bodů získaných v dovednostních disciplínách. To platí pro všechna kola soutěže. Rozhodující je počet bodů z praktické části, který v případě rovnosti celkových bodů určuje lepší umístění.
Znalosti jsou posuzovány pro všechny kategorie v těchto oblastech: myslivecká výchova, myslivecká zoologie, péče o zvěř, lovectví a střelectví, myslivecká kynologie, botanika a ochrana životního prostředí, základy první pomoci.

Výsledky dílčích soutěží, turnajů a kvízů se do hodnocení ZST nezapočítávají a odměňují se v průběhu soustředění drobnými cenami.

 

Takže nezapomeňte vyplnit přihlášku a 5. května v 10.00 hod. začínáme. Držíme vám palce!

 

—————

Zpět