X. ročník výtvarné soutěže

11.01.2012 17:38
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, o.s. 

VYHLAŠUJE

X. ročník výtvarné soutěže


MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ

 


Poslání soutěže:
Zachytit zážitky dětí, které získaly při toulkách přírodou při poznání života naší zvěře a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Podmínky soutěže:
Kresby, malby či grafiky s motivy zvěře a přírody je nutno zaslat nebo předat do 30.3.2012 na adresu ČMMJ.
Práce musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji: Jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa bydliště, adresa školy, název práce,název soutěže.

Práce dodané do soutěže se autorům nevrací.

Soutěžní kategorie:
1. děti do 6 let(MŠ)
2. děti 6-8 let
3. děti 9-12 let
4. děti 13-15
Vyhodnocení soutěže:
Soutěž bude posuzovat odborná porota, vyhodnocení výtvarné soutěže bude provedeno do 30.4.2012. Vyhodnocená a oceněná budou vždy první tři místa z každé kategorie. Současně k tomuto datu budou vyhotoveny a rozeslány výsledkové listiny do desátého místa ve všech kategoriích soutěže. Organizační upřesnění předání cen výhercům a termín výstavy, kde budou ceny předány bude výhercům včas písemně sdělen. Vítězné práce budou zveřejněny v časopise Myslivost, na stránkách ČMMJ a budou vystaveny v mysliveckých expozicích různých výstav (Natura Viva, Země živitelka apod.).

—————

Zpět