Slavnostní otevření klubovny

21.12.2012 22:31

Vlčata mají nové doupě

...a kdo byl v pátek 7.12. na slavnostním otevření, tak viděl, že nová klubovna pro děti z kroužku Vlčata je opravdu parádní.

 

Stavební práce na rekonstrukci bývalého obecního bytu začaly již v létě a přání, že děti klubovnu dostanou „pod stromeček“, se díky velikému úsilí všech zúčastněných nakonec podařilo naplnit. Největší poděkování patří zastupitelům naší obce v čele s panem starostou Ing. Jaroslavem Dvořákem. Bez jejich podpory bychom nikdy takového zázemí nedosáhli. Nejen že schválili investici na samotnou rekonstrukci, ale když nám Olomoucký kraj zamítl žádost o příspěvek na vybavení, nenechala nás obec na holičkách a klubovnu nám vybavila kvalitním nábytkem. Takový přístup a podpora zájmové činnosti dětí není všude samozřejmostí a tak je zcela po právu naše obec dávána za příklad ostatním.

Poděkovat bychom chtěli i všem ostatním, kteří nás již druhým rokem podporují. Díky vaší ochotě a štědrosti se můžeme neustále zlepšovat a pro naši činnost získávat další potřebné vybavení a pomůcky. Pro nás je to velikou motivaci a jsme opravdu moc rádi, že u vás mají Vlčata „zelenou“.

 

Vlčata

 

Podívejte se na fotky zde

—————

Zpět